Reklamační řád

1. Všeobecné podmínky

 

1.1

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat úplnost a nepoškozenost zboží.

 

1.1.1

Fyzické poškození zásilky přepravou reklamuje zákazník při převzetí u přepravní organizace nebo odmítne zásilku přijmout. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku či jeho neúplnost není možná.

 

 

1.1.2

V případě nekompletnosti zásilky reklamuje zákazník tuto skutečnost bez odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů od převzetí zásilky telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně. Pozdější reklamace kompletnosti zásilky nebudou uznány jako oprávněné.

 

1.2

Reklamaci vady výrobku uplatní zákazník v záruční lhůtě uvedené v bodu 2.1. odesláním vadného výrobku na adresu provozovatele spolu s originálem dokladu o koupi, popisem vady a popisem děje, jakým k vadě došlo. Současně uvede požadovaný způsob řešení reklamace uvedené v bodu 2.4.

2. Záruční podmínky

 

2.1

Záruční lhůta zboží je 24 měsíců.

2.2

Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadou materiálu či chybou výroby.

2.3

Záruka se nevztahuje:

 

2.3.1

na běžné opotřebení způsobené běžným užíváním, kterým jsou např. drobná poškození povrchu, rýhy, vrypy a pod.

 

 

2.3.2

Nárok na záruku zaniká mechanickým poškozením výrobku (např. pádem, nárazem, působením tepla, zlomením, ohnutím, roztržením, vytržením, přetížením či jakýmkoliv jiným působením vnější síly odlišné od sil vznikajících při běžném užívání).

 

 

2.3.3

Záruka se neposkytuje na změny v důsledku působení ozónu, oxidu síry nebo jiných látek s bělícími účinky či působení jiných chemikálií.

 

 

2.3.4

Záruka se neposkytuje v případě poškození zboží při živelné události.

 

 

2.3.5

Nárok na záruku také zaniká, je-li výrobek poškozen nesprávným či nešetrným užíváním, zanedbanou či nesprávnou údržbou.

 

2.4

Kupující má právo v rámci záruky:

 

2.4.1

požadovat slevu na ceně, nebo

 

 

2.4.2

požadovat bezplatnou opravu zboží, nebo

 

 

2.4.3

bezplatnou výměnu zboží, pokud vada není výměně neúměrná, nebo

 

 

2.4.4

odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky za zboží, pokud vada není odstoupení neúměrná.

 

2.5

Reklamační řízení je zahájeno převzetím vadné věci od dopravce či pošty.

 

 

VZHLED 

Stejně jako dva kusy dřeva nejsou stejné, tak ani naše výrobky Wood Style nebudou nikdy stejné.

Každý jednotlivý kus je originál. Fotografie výrobků na těchto webových stránkách by měla být použita pouze jako vodítko k tomu, jak výrobek bude vypadat, nejedná se o jejich přesný vzhled, malé rozdíly jsou v každém výrobku.

Tím pádem zaručuje individuální pozornost, pečlivost a lásku k jednotlivým kusům, které projdou pod našimi rukami.